Hapering of stoppen beeld

Bij het bekijken van iets wat digitaal is opgenomen, via Canal Digitaal stottert en stop het beeld en geluid vaak. Is hier iets aan te doen. Sinds Januari kijken we TV via Canal Digitaal. Hiervoor KPN op dezelfde TV en Hadden nooit dit soort problemen.