Downloadsnelheid speedtest.tweak.nl

Voor het testen van de doorvoersnelheid van mijn netwerkopstelling icm een gigabit abonnement, zocht ik naar een lokale downloadbron. Mijn ervaring met o.a. speedtest.net is dat de resultaten ervan erg variëren.
Tweak biedt een downloadbron op speedtest.tweak.nl aan. Het lukt me echter niet om met meer dan 200 tot 400Mbit/s hiervan te downloaden terwijl een vergelijkbare downloadbron van tele2 vaak sneller gaat.
Zie ik iets over het hoofd of is deze bron niet geschikt voor gigabitsnelheden?

bas@cauli:~$ wget -O /dev/null http://speedtest.tele2.net/10GB.zip
--2020-03-30 18:25:21-- http://speedtest.tele2.net/10GB.zip
Resolving speedtest.tele2.net (speedtest.tele2.net)... 90.130.70.73, 2a00:800:1010::1
Connecting to speedtest.tele2.net (speedtest.tele2.net)|90.130.70.73|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 10737418240 (10G) [application/zip]
Saving to: ‘/dev/null’

/dev/null           100%[=================================================>] 10.00G 90.9MB/s  in 1m 57s

2020-03-30 18:27:18 (87.8 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [10737418240/10737418240]

bas@cauli:~$ wget -O /dev/null http://speedtest.tweak.nl/1000mb.bin
--2020-03-30 18:28:03-- http://speedtest.tweak.nl/1000mb.bin
Resolving speedtest.tweak.nl (speedtest.tweak.nl)... 82.197.219.22, 2a02:58:2:7::1
Connecting to speedtest.tweak.nl (speedtest.tweak.nl)|82.197.219.22|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1048576000 (1000M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘/dev/null’

/dev/null           100%[=================================================>]  1000M 34.4MB/s  in 26s

Via IPv6 (6RD):

$ wget -O /dev/null http://speedtest.tweak.nl/1000mb.bin
--2020-04-01 14:38:14-- http://speedtest.tweak.nl/1000mb.bin
Resolving speedtest.tweak.nl (speedtest.tweak.nl)... 2a02:58:2:7::1, 82.197.219.22
Connecting to speedtest.tweak.nl (speedtest.tweak.nl)|2a02:58:2:7::1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1048576000 (1000M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘/dev/null’

/dev/null      100%[===================>]  1000M 48.6MB/s  in 21s

2020-04-01 14:38:35 (48.4 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [1048576000/1048576000]

Via IPv4:

$ wget -4 -O /dev/null http://speedtest.tweak.nl/1000mb.bin
--2020-04-01 14:36:29-- http://speedtest.tweak.nl/1000mb.bin
Resolving speedtest.tweak.nl (speedtest.tweak.nl)... 82.197.219.22
Connecting to speedtest.tweak.nl (speedtest.tweak.nl)|82.197.219.22|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1048576000 (1000M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘/dev/null’

/dev/null      100%[===================>]  1000M 82.8MB/s  in 12s

2020-04-01 14:36:41 (80.3 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [1048576000/1048576000]

Jij test ook via IPv4… bijzonder dat je snelheid dan zo laag uitvalt. Is je MTU wel 1500?

Inderdaad via IPv4, 6RD heb ik niet geconfigureerd.
De MTU is 1500
bas@cauli:~$ ifconfig eth0 | grep mtu
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
Ik zal de laptop eens direct aansluiten op de mediaconverter om te zien of dat een verschil maakt.

Ik heb de laptop direct aangesloten op de mediaconverter en meerdere keren achterelkaar de download uitgevoerd

Wat me opvalt is dat de metingen wat hoger zijn dan eerder en sterk fluctueren:
2020-04-01 15:56:52 (52.4 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [1048576000/1048576000]
2020-04-01 15:57:12 (56.2 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [1048576000/1048576000]
2020-04-01 15:57:38 (62.1 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [1048576000/1048576000]
2020-04-01 15:57:38 (62.1 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [1048576000/1048576000]
2020-04-01 15:57:58 (56.8 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [1048576000/1048576000]
2020-04-01 15:58:22 (53.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [1048576000/1048576000]
2020-04-01 15:58:40 (68.5 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [1048576000/1048576000]
2020-04-01 15:59:52 (45.9 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [1048576000/1048576000]
2020-04-01 16:00:22 (76.3 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [1048576000/1048576000]
2020-04-01 16:01:05 (63.6 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [1048576000/1048576000]

Hier wisselt het ook (IPv4)

2020-04-01 15:03:37 (68.7 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [1048576000/1048576000]
2020-04-01 15:14:28 (70.7 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [1048576000/1048576000]
2020-04-01 16:27:15 (74.0 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [1048576000/1048576000]
2020-04-01 18:24:26 (81.6 MB/s) - ‘/dev/null’ saved [1048576000/1048576000]

Eigenlijk zou Tweak de file gewoon static moeten maken, dat scheelt weer een factor.